"CRYSTAL" Resort since 1969

Location: Ugam, Bostanliq, Uzbekistan
Client:Confidential 
Status:In progress
Size:  27 hectares
80 635m2


Team: 

Turdialieva Takhmina

Aziz Khakimov

Ranay Utkelbayeva

Ildar Aliguliev 

Osokin Egor

Asror Umarov

Nazimov Vasliddin

Bekzod Kuchkarov

Behzod Naimov

BACK